حەزەكەم

حەزەكەم

ببم بەكچی هەنار
تەنها پایز وەرزم بێ
پرچەكانم
گوڵ هەناری
پرتەقاڵی بگرێ و چاوم
دەنكە هەناری تەڕبێ
دەمم بوخچە ئاسا
ئاسەواری گوڵ خونچەی
پێگەیشتووی هــــەنارێك بێت
پڕ پڕ بم لەوەفا
لەگەڵ نازی هەر دڵۆپێكی ئاسمان
ناخم بۆی شەق بەرێ
حەزەكەم
كراسێكی ناسك ناسك
لەگەڵای ئەم وەرزە
بۆ خۆم بهۆنمەوە و
بەسیمفۆنیای خشەی
لق وگەڵاكان لەباوەشی
بای باران بەدەمەوە
سەمای بالێ بەسەر
شەقامەكاندا بكەم و
هەموو تەمەنم
تەنها پایزێك بێ

زۆرترین بینراو