رواندزیانی

رواندزیانی


ساڵح بێخاڵی
هەموو چاكەزانین پیربوون شتەكی نەخۆشەو گەلەك جاش, وارێین" بریا مردن هەبا, بەرا پیربوون نەبا، كابرا وەكی پیربوو دری ناسكە بی، تەبیعاتی تێكەچی، خواردنی كمەبی، پتر كەیفی بەخەوێ دێ، گەلەك دەگە قەرەبارغیێ ئێك نیە، وەكی ئینە كەونیشە گێڕنۆ, ئینسان هە هەتا چل ساری لەسەرە خۆیە, وكی لە چلت رەتكرد ئەوێ هەلێ لە خڕ شت بەرەواژە بیتۆ، مەسەلەن ئەو بەلەمە برنجێ زەمانایە خواردن لە كمیە دا، تەورو بێرینە هەمووجای راوەشاندن ئەلعان دەبی چارپێنج بێنا بداتێ، لۆ شتیدیش هە لێگەڕێ ئەو چۆك هێشان و پشت هێشان و ئەی بابە ماعیدەم تەقی لەوی هە خۆ كڕ كە، ئێجا هەی تووشی زەختی بوو هەی سوككەریا گرتیە, بە چ بارا وەبە حەب خواردنێ راناگا، بیست ساری دی لۆ زیادكە ببیتە شێستو قسوور سار ئەبیتە عەمبارێ مارێ، ئەو هەندە ئیشی پێیبكرێ گۆپاری وێدەن دە هەڕوو لە دكاناهێ دەسكە كەرەوزەك و دوو كیلۆ تەماتا بینە، وەكی دێتۆ مارێش بڕەكا لە رێێ ماندی بووەو (لوغ لوغەی لە زاریە كەوی), ركاخۆ لە مندارا دەرەكا, داهێ كوڕم ئەوهەی لێرە لابە, ئەوێهێ بینە خوارێ، ئەگە چ هەنجەتی نەبن, وارێ" ئۆ لۆچوو ئەو حەوشە نەماشتیە؟, وەكی پیرتریش بوو, عومری لە هەشتای وەسەكەت, ئەوجارەی هە بە جارەكێ كەلكی نامینی و رۆیشتنیشی وەزەحمەتە كەوی، تاتیەكا وەكی منداری ساوا، ئێجا منداری یان نەوەی گەما پێكەن و پێ پێكەنن .
كووە زانی داخوا ئەتوو پیربووی؟, پڕی باغەرێت كلیلە بن, زۆرجات ئەوە لۆ دووبارا بیتۆ وەكی وەتەرێنێ رونیشە, بەخوای هەرناستی یان وارێن مەبزوو مەبزوو، كیژو كاریشت وارێنێ مامە, پێشی بنووی گلۆپ و ملۆپا كوژینیۆ, هەندت لێ وەزەحمەتە كەوی بە پێوە شلوارئ یا پانتۆڕێ دەبە بكەی, وەكی چوویە سەراوێ قەت دەركێ گارە نادەی, زۆربەی جاشت شلوار دەناو گۆریێ عاسێ بیتو بێجامەت لەبن شلوارو پانتۆڕا دێتەدەرێ, وەكی ئەچی میزەكێ بكەی بەدەستەخۆت نیە شتۆكەكت هە لێ بەرەبی .
پێمەكەنە هاااا, ئەگە پێبكەنی لەسەرت تەتبیقەبی.

 

 

زۆرترین بینراو