رواندزیانی

رواندزیانی

ساڵح بێخاڵی
پیاوەك چۆ كن دختۆری وەیگۆ" دختۆر خورامتبم عیلاجەكێم لێبكە حارم زۆری شوڕە، دختۆری وەگۆ" برێ كاكە چیتت، كابرای وەگۆ" ژنێم درا مردیە, هەندی ئەكەم پێم دە عەمەل نایێ و بە چ بارا ناێتە ڕایێ، دختۆری گوێ لێ مووت كردبوون وەیگۆ" ئێ چیدیش؟، كابرای وەگۆ" گەلەك جام لێ ئاغیەبی و هێشتا هە هێوارەیە خەوێ لەخۆ تێخی، دختۆریش وەگۆتێ" خەمت نەبی عیلاجەكە باشما لەكنە، ئەو بنیشتەی وێدە با بجووی و ئێجا ئەبینیۆ چەقەومی!!!، وەیگۆ" دەی بە قوربانت بم لەوێ عەزابێم نەجاتدە، كابرای لە خەنی خۆشیا لاق وەعاردی ناكەتن، هە گەیشتۆ مارێ و بنیشتی دوڕ دەستێ ژنێ ناو، ئەوێ غەریبێش هاگا لە چ نیە، بێنەك پێچوو كابرا چۆ سەراوێ و هاتۆ لێوەڕاما ژنێ خەوا لێكەتیە، هە پڕیدا پیلێ ژنێ و وەختبوو دە خەوێشیدا شێت كا، وەیگۆتێ" ئۆ ئەلعان وەختێ خەوێیە ئەتوو لۆ نووستی؟, ئەدی كانێ بنیشت؟, ژنەكەی وەگۆ" وەلا ئە ماندیمەو درانم تێشان, بنیشتیشم دا داكا توو، كابرا چاو لێ چوونە تۆقێ سەری, وەیگۆتێ" بەشقێ خوای بەراست وارێی بنیشتت دا داكێ؟، ئەوێش وەگۆ" ئەرێوەلا ئەمن گەلەك كەیف بە بنیشت جوینێ نایێ، كابرا لە هەژمەتا سۆر ببۆۆوە, پلت لێدابا ئەترۆقی، وەیگۆ" دی كا داك؟, ژنەكەی وەگۆ" وەلا هە زۆری پێنەچوو بە پەلەپەلی پڕدا عەبای و دەرپەڕیە دەرێ، پیاوەكەی وەگۆ" كێوەچوو؟, وەینەگۆ ئەچمە مارا كێ؟, ژنەكەی وەگۆ" ناوەلا باسی چ مارای نەكرد بەرا ئەوهەندەی گۆ ئەمن هەوشۆ نایێمۆ .

 

 

زۆرترین بینراو