رواندزیانی

ساڵح بێخاڵی

ئەوێ سارێ تازە بازاڕی روانزێ جادەی بەرین كرابوو، رۆژەكێ ئەمە سێ چار برادەر لە پێش تكانێ نادری راوەستابووین, لەوبەری جادەی قەرەبارغی هەبوو هە خەركی لێ خڕەبۆوە، ئەمەش نەزانی چیە لێ چووینە پێش وەنگۆ: داخوا چەفرۆشی، وەكی لێڕاماین دوو كوڕە گەنجی سلێمانی پەڕۆكەكی گەورەیان رایێخستبوو جەرەبە مۆبایلەكیان لەسە دانابوون، سەودایان پێكردن و ئێیانفرۆشتن و ئەشیانكڕین، ئینە لەوێ راوەستابوون هە ئێكی معامەلێ مۆبایلەكیە كرد ئەوە بە چەندی، دی ئەوێهێ؟؟، ئێكیدیكە واگۆ: دی ئەوهە بە چەندی؟، وەكی لە جادەی پەڕینۆ حاجی شێخە شێخەش لە پشت خەركی خۆیە سمی بڕەكەدی بچیتە پێشتر, وەكی دەستی گەیشتە مۆبایلەكی لێوەڕاماو بڕەكی هەرگێڕو وەرگێڕ پێكرد دیاربوو زۆری ڕالێبوو، وەیگۆتە: ئێكی لە كوڕە سلێمانیەكان برا ئەوهە مۆبایلەكی كوە؟, ئەویش لە مەتحێ مۆبایلی برندبوو، ئێجا چەرچی بی و شتەكت بفرۆشیتێ دەبی خوایە كووی وەسفی بكا، حاجی شێخەی وەگۆ: ئەگە مۆبایلێ خۆت دەمێ كو سەودایەكی بكەین؟, ئەویش وەگۆتێ: پەنجا هەزارم لەسە بدێ، حاجی شێخەی بەدرێ نەبوو ئەوی داناۆۆ دەستی گەیاندە ئێكیدی, ئەوجارەی لە ئێخۆی هەرزانتر بوو، وەیگۆ: دی ئەوهە بە چەندیە؟, كوڕەكەی وەگۆتێ: دەبی ئەمن لەسە ئەو مۆبایلەی پارەی بدەمۆ توو، حاجی شێخی كەیفهات .
كوڕەكەی وەگۆ: (خاڵە چەنێ بەمێ) ؟
حاجی شێخە بەباشی تێنەگەیش وەیگۆ: چ چ ئۆ چتگۆ ؟
كوڕەكەی جارەكەدی دووبارەی كردۆ وەیگۆ: ( چەنێ بەمێ ) ؟
حاجی شێخەی وەگۆ: لۆ كاكێ ما هێشتا ئەمن بردیتێ هەتا ئەتو ببەییێ .

بابەتى پەیوەندیدار بیروڕا

بیروڕا

زۆرترین بینراو