رواندزیانی

ساڵح بێخاڵی

كابرایەكی بێ ئاقر لەمێژبوو خۆی ماشت بۆوە ئەیگۆ: ژنێ تینم، گەلەك خەركی راسپارد هەتا ئێكە بەدرێ ویان لۆ دەستنیشان كرد، دەی خزموكەس وەخۆ كەتن چوونە داخوازیێ و مستە پارەكی هەرڕژاندو ژنی گواستۆ، پاشی سێ مانگا خوای دەركەك لێ كردنۆ و مندارەكیان بوو، كابرای سوند لە ژنێ خوارد وەیگۆ: هەرتە كوژم كوو بە سێ مانگات منداربوو، ژنێ وەگۆ: كوڕە ماخەرا ئەتوو لۆ ئوهەی هێڕی دە راوەستە با حیسابەكە هوورد بكەین، پیاوەكەی وەگۆ: دەوەرە دانیشە تێمگەینە، ژنەكەی وەگۆ: چەند مانگە مێردم بەتو كردیە؟، كابرای هەشش وەسەر وەگۆ: هە 3 مانگە، ژنێ وەگۆ: رەحمەت لە باوت، ئەو جارەی وەگۆتێ: دی چەند مانگە ئەتو ئەمن هینایمە؟، وەیگۆ: ما چەندە 3 مانگە، ئاخیر جار لە مێردی پرسی: ئەمن و توو چەندە ژن و مێردین؟، كابرای وەگۆ: چەندە خۆ حیسابم لێ تێك نەچووە 3 مانگە، ژنەكەی وەگۆ: هەزار رەحمەت لە داكوباوت، 9=3+3+3
كابرای وەگۆ: والله ئافەرین بەخوای زانیاریەكی بە سوود بوو، ماخەرا هە وەخت بوو تووشی قەتلەكێ ببم

 

 

زۆرترین بینراو