رواندزیانی

رواندزیانی

برادەرەكن هەیە گەلەكی تەمبەرەو چیش ناكا, دریشی زۆر بە زەحمەتە، ئی لە خڕڕێ خەراتر دوژمنێ خۆ شووشتنێیە, وارێ" ما لۆ خۆ بشۆم دی هە بەقڕێژ نابمۆ، شەوێ وەكی جێیای لۆ راتێخن سبەینێ لێناگەڕێ هەگرن, وارێ" لێگەڕێن دی نابی شەوێ هە رابێخنۆ، لە مێێێێژە وەختێ ژن هینانێی بەسە تێپەڕیەو, وارێ" ژنم پێناوێ، قەدەرەكی پێشی ئەلعان رازی بوو, بەرا هێشتاش چ درن پێ خۆش نیە، هەندی بە زەحمەتە بە كەس رازی نابی، هە ژنەكی لۆیە بیننۆ, ئەو عەیبەكێ لێ بینیتۆ، ئێجا هەنجەتیشی دوو هەندی خۆ عەنتیكەو بێ مەعنانە، مەسەلەن, وەنەگۆ" فرانە كیژێت لۆ تینین, وێیەگۆ" پێم ناوێ پرچەی زەردە، ئەوهەم بە دری نیە باسكیە درێژن، كیژا مارا واكم پێ ناوێ برۆیە جوان نینە، بەخۆش هەندەی كۆك نیە (خوایە لێم بە عەیب نەگری دەرێی كسۆكە) .
رۆژەكێ لۆی چووینە داخوازییەكێ, ئەویشن دەگەخۆ برد، هەمووجاش عادەتەكی هەند نەشیرن هەبوو، دەبا كیژ هاتبا بەخۆو بە خوانچە چایەكی دەناو مێوانا گەڕابا، وەبی زاواو ئێنەوا دیتبا داخوا ڕایان لێیە، ئێجا وەكی كیژۆكا چۆ دەرێ, وەكی مەسەلێ چێر كڕینێ هەنگی لە ناوەخۆ پستە پستەكیانە كردو قسەكیان لێئەكرد .
سەرو نێشینم كیژ هاتە ژۆرێ, ئەو بیژمۆتەی لە بەری پێیای لێ هوورد بۆۆۆ هەتا تۆقێ سەری، لە كنی وەبو پارەكی ستووری پێدایە، دەی چا خوراۆۆ مەدریس خڕڕا بێ دەنگ بووینە (سوندێ خۆم ئەتگۆ قەلا قوپە), گوێت لە هەناسا خۆ ئەبۆۆ، برا لە هیكڕا باوێ كوڕەكەی, وەگۆ" چەرێی فرانە بە درێیتت؟، وەیگۆ" ناوەلا ئاقرم ناگری، ئەزو دینم كیژۆكێ چ عەیب نەبوون و لەوی خەسار بوو، باوی وەگۆتێ" كوڕە هەستە لێرە هەی ئیمنت دە مێشكی, ما ئەتو ئاقر لەكێ بوو هەتا ئاقرت شتی بگری, جماعەتێ وەگۆتێ" راوەستە داخوا رازی ناكەین، هەندی نسعەتیان كردو بێ فایدە بوو، دیسا باوێ وەگۆتێ" داهێ قسێم لۆبكە قسێ, دی ئەتو چت ئاقرە گری؟, ئەگە ئاقرت هەبا چەند لەمێژ بوو ژنت هینابا, هەتا ئەلعان گاڕانە مندارەكەتە بوو .

زۆرترین بینراو