رواندزیانی

ساڵح بێخاڵی

رۆژەكێ لە گوندی مەلای حەدیسە خویندۆ فەرمووی: هەر كەسی دینارەكی لە رێی خوای بكاتە خێر، خوای تەباڕەك و تەعالا دە دینارای لۆ گەڕینیتۆ، ئێكی فكر كردۆ دە درێ خۆیدا وەگۆ: ئەمن بیست سەرە بزنما هەنە وەباشە بیانفرۆشم و پارەكەی بكەمە خێر بەركی ئۆ خوایە دوو هەندم وەدەستكەوی، هەستا چوو بزنی فرۆشتن و فەقەت یەك دیناری لۆخۆ هێشتۆ ئینەدی خڕ كردە خێر، قەدەرەكی گەڕاو سوڕا چی نەهاتۆ دەست، چۆ عەدەبخانێ مزگەوتێ و فكری رۆیشت وەیگۆ: لۆچم بەقسێ ئەو مەلایەی كرد, مارا منی دا لایەكی، شەرتبی دەبی تۆرێ لە مەلای وەكەمۆ، هەستا پێیا دۆخینێ قەیم كاتۆ ئەو دیناریشی لێ كەتە ناو كونێ ئاودەستێ، زەمانا ئەو قەعادەو شتە نەبوون, كونەكە گەورەیان تێ ئەكردۆ و هەڕاست بیریان دێخستە بن ئاودەستێ، كابرای جلك لەبەكردن و چۆ ناو بیرێ پیساییێ دینارۆكەی وەبینیتۆ، لە شانسێ وی بیریشە قۆر بوو كەتە بنی و نقووم بوو، سێ قوومە پیسایی قوودان و گەیشتە هەناوای، هە دەستی گێڕان قاولغەكی وەبە دەستا كەت و هاتە دەرێ، چوو ئاوەكی بەخۆ داكرد خۆی بسمیلكرد و جلكی دەبە كردنۆ، قاولغی كردۆ چاولێكا سەت وچل دیناری تێدا، گەڕاۆ مارێ رۆژەكەدی مەلای حەدیس خویندۆو وەیگۆ: خێر كردن لە رێی خوای هەندە هەندەی باشە، هەركەسی دینارەكی لە رێ خوای بدا خوا دە هەندەی پاداشتی وێداتۆ، كابرای وەگۆ: ماموەستا ئەتو حەدیسێ هەرە خوینیۆ، دە چیێ لێ مەبڕەو بە چاكی خەركی تێبگەینە، مەلای وەگۆ: كو بە چاكی مەقسەدت چیە؟, كابرای وەگۆ ئەو هەندیش برێ ئەگە سێ قومە گوا نەخواتۆ خوای ناداتێ !!.

 

 

زۆرترین بینراو