رواندزیانی

ساڵح بێخاڵی

دوو برای جمكە هەبوون ناوی ئەحمەد و مەحموود، ئەحمەدی بەلەمەك هەبوو لە شانسا ئەوێ رۆژێ بەلەم نقوومی بن ئاوێ بوو، عەینی رۆژیش ژنا مەحمودی برای ئەمرێ خوایكرد، پیرەژنەكە جیرانیان هەبوو زۆرە بە روحم بوو، چاوی وە ئەحمەدی كەت وەیزانی مەحمودە، لێی وەنێزیك كەتۆو وەیگۆتێ: كوڕێ من بەخۆ سەلامەت بی بەخوای هەندی توم سوو لێ بوو، ئەزانم خەسارەتەكە گەورە بوو بەرا چ دەگە ئیشێ خوای ناكرێ.
ئەحمەدیش وازانی دەگە بەلەمی تی، جوابێ پیرەژنێی داۆ و وەیگۆ: والله نا پلكێ لۆخۆ سامۆ و نەجاتم بوو، چەند ساربوو لەكنە من بوو چ خێرم لێ نەدی، خڕ بێنێی بن تەڕ بوو نەشمەزانی ئەو تەڕایەتیە ئێ چیە، لە پشتەوەشی كونەكە گەورەی تێ ببوو، لە پێشەوەش دەرزەكە دی، خڕ جارێ وەكی ئیشێ خۆم پێئەكرد كونی فرەترە بوون, ئاخر پلكێ والله تەمەنەك بوو لە كنە من بوو چوورچ ببوو، بەخوای بۆن ماسی لێتات، بەس بەمن ئیشێ هەندێ بوو قەدەرێدی سێ چار برادەرم هاتن بردیان و وێیانگۆ: وێندە تەمەتوعی پێكەین، مار وێرانانە خڕی وێكڕا سوار ببوون، ئاخر ئەو غەریبیش تەحەمول ناكا، قسەی تەواو نەكردن پیرەژنێ هەش وەسەر لەخۆچوو.

 

 

زۆرترین بینراو