گریمانە

خەڵات زرار

دانیشتووم تەنها نوقمم لە خەیاڵی خۆم و تۆ
هزری ئەوە داگیری كردم ،كە ڕۆشتی بەبێ هۆ
ئەبوو پێكەوەبین تا ئەو پەڕی عەرشی گوڵبەند
خەونی گوڵبەندەكەی حەوت چینت لێم سەند
لەبەر شیوەن هێندە پێڕاگەیشتم بڵێم :مەڕۆ..!
وا لە تاو هیجرت دانیشتووم دەستە و ئەژنۆ
ئەما ناڵێم بگەڕێوە ،كە گرتت ڕێگەكەی نەهات
دڵم گەڵایە زەبوونە و ژاكاوە وەكو پایزی مات
جارێكی تر فریوی دڵت ناخۆم ، دڵم مەڵاوێنەوە
لە تۆفانی ئاهم بمرە و لە غروری خۆت بمێنەوە
نكۆڵی ناكەم ژیان بێ تۆ قاوەیەكی سارد و تاڵە
وەكو فاڵی دەست پڕ لە گریمانەی درۆ و خەیاڵە.

زۆرترین بینراو